ŞİRKET ANA SÖZLEŞME AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ
Aşağıda sektör olarak ayrılan faaliyet konularının içerisinde üretim veya imalat kelimeleri geçiyor ise unvana
“SANAYİ” başlığının da yansıtılması gereklidir.
- Sektörün yazıldığı faaliyet alanı içerisinde üretim veya imalat kelimeleri geçmeyip, sadece ticareti, alım
satımı, pazarlaması, ithalatı, ihracatı, bakım ve onarımı gibi ifade edildi ise bunun unvana sektör olarak
yansıtılmaması, ticaretin içine alınması gereklidir.
- Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur.
İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret
olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.
Amaç ve konunun devamına eklemek için tıklayınız


ASANSÖR
-Her çeşit asansör ve malzemelerinin montajı, komple imalatı, alım satımı, bakım onarım, revizyon ve yenileme
çalışmaları ile arıza giderme hizmetlerini yapmak, yaptırmak, taahhüdü, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yürüyen merdivenlerin ve bantlı konvektörlerin montaj, alım satım, imalat, revizyon, bakım ve onarım
hizmetlerini yapmak, yaptırmak.
-Konusu ile ilgili elektrik, elektronik cihaz ile yedek parça malzemelerinin alım satım ticaretini, elektrik tesisat
işleri bakım ve onarım hizmetlerini yapmak.
-Konusu ile ilgili elektrikli güvenlik sistemlerinin ticaret, montaj, bakım ve onarımını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
AYAKKABI
-Her türlü bay, bayan, çocuk spor ayakkabıları, botlar, her türlü lastik, plastik, deri ayakkabı, terlik, çizme,
çanta, bavul, kemer, cüzdan, tüm saraciye emtiasının giyim eşyalarının imalatı, toptan ve perakende alım
satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında sınai ve ticari tesisler kurmak
-Konusu ile ilgili her türlü malzeme, hammadde, mamul ve malzemelerin alımını, satımını,ithalat ve ihracatını
yapmak.
-Konusu ile ilgili olarak her türlü makine alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her nevi ayakkabı, terlik yapımında kullanılan poliüretan, PVC taban ve kalıplarının imalatı toptan ve
perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her nevi ayakkabı tabanı, kösele , lastik, plastik, kauçukve ayakkabılarda kullanılan her çeşit astarlık ber,
aksesuar, toka, bağ, bombe, tela vb. malzemeler ökçeler, ökçe kalıpları, vardelaların toptan ve perakende alımı
satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü kadın ve erkek çantası, cüzdanı, portföyü ve kemerinin üretimi, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını
yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


AKTARİYE-BAHARAT-KURUYEMİŞ
-Her türlü baharat, bakliyat, şifalı bitkiler, çay, kuru kahve, çekirdek kahve, hazır kahve, süt tozu, şeker, krema,
kahve sütü, Türk kahvesi, kuru yemiş ve baharat çeşitlerinin, çekirdek, ay çekirdeği, fındık, fıstık ve benzeri
kuruyemiş çeşitleri ve çereziye, kahve ve diğer yan ürünlerinin, kakao ve benzeri maddeleri almak, satmak,
ithalat ve ihracatını yapmak, bu maddeleri işlemek, kavurmak, öğütmek, paketlemek ve ambalajlamak,
dağıtımını yapmak.
-Kahve, kakao ve benzeri maddelerden gıda maddeleri üretmek, toptan ve perakende yurt içinde ve yurt dışında
satmak, ihraç etmek.
-Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım satımı, ihracat ve ithalatı ile pazarlamasını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü şifalı bitkilerin alımı, satımı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.
-Her nevi çekirdek, çiğ kahvenin, granül kahvenin, kakao ve kahve kremalarının, her nevi çayın ithalat, ihracat
ve ticaretini yapmak.
-Çekirdek kahvenin makinelerde kavrulma işlemlerinin yapılması, kavrulmuş kahvelerin değirmenlerde
çekilmesi ve toz haline getirilmesi, ambalajlanması.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


BAHÇE KÜLTÜRLERİ
-Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek.
-Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak.
-Toprak alım ve satımını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda
kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje
hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
BAYINDIRLIK MÜTEAHHİTLERİ
-Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların
yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman,
rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak.
-Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile
sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir.
-Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını
yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri
geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


BİLGİSAYAR, BÜRO MAKİNELERİ VE KIRTASİYE
-Bilgisayar alım satımı, ithalatını, ihracatını yapmak, bunların montaj, tamir, bakım ve onarımını yapmak.
-Bilgisayar yedek parçaları imalatı, alım satımını, ithalat, ihracatını yapmak, montajını yapmak.
-Her türlü bilgisayar sarf malzeme alım satımını yapmak, bilgisayar programı yazmak ve program lisansı
almak.
-Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan
donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm
yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü
hizmeti vermek, internet sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.
-Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici,
tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları üretimi, toptan ve perakende
alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, montajı, servisi.
-Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını
sağlamak.
-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek,
internet üzerinde yayınlamak.
-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.
-Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı,
dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin
parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte
uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak üretimi, toptan
ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanımın toptan ve perakende
alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatı, montajını yapmak.
-Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, yazıcı şeridi,
kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı,
dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak,
mühendislik, müşavirlik, destek ve servis hizmeti almak, vermek.
-Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks, fotokopi makinesi,
ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi,
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
BOYA


-Her türlü boya ve boya malzemelerinin, kimyevi maddeler, yapı kimyasalları, vernik ve incelticilerinin
imalatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak
-Halı, kilim, battaniye, yastık ve yolluk, her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme
iplik elyaf ve her türlü iç ve dış giyim ile ilgili her türlü ham madde yarı mamul ve mamul maddelerin boyaların
kimyasal yabancı maddelerin kimyasal müstahzarların alım ve satımı, yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi,
ithalat ve ihracatı.
-İmalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve
madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları
üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
BÜRO TEMİZLİĞİ
-Kamu kurum ve kuruluşları, ev, iş hanı, iş merkezi, toplu konut, özel binalar, hastaneler, sosyal tesisler,
okullar, turistik tesisler, otel ve motellerin iç ve dış bina bahçe, kazan daireleri temizlikleri ile her türlü şahıs ve
hükmi şahıs işletmelerinin temizlik iş ve işlemlerinin yapılması veya yaptırılması.
-Bu binaların çevre temizleme, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolü ve ilaçlama, dezenfekte hizmetlerini
yapmak ve yaptırmak, temizlik malzemesi ve ekipmanları ile personelin temin ve çalıştırılması
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


CAM
-Her nevi cam ve cam ürünleri, her kalınlık ve ebatta düz cam, ısı cam, telli, buzlu, renkli cam, pencere-vitrin
camları, oto camları ve her türlü aynanın üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve
ihracatını yapmak.
-Her türlü cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak.
-Camcılıkta kullanılan ham madde, yarı mamul, yardımcı madde, montaj ve yapıştırma maddelerinin toptan ve
perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


CANLI HAYVAN
-Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.Her türlü eti
yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.
-Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak.
-Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve
soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.
-Kedi, köpek, her türlü kuş, kaplumbağa, timsah, yılan, kertenkele, bukalemun gibi tüm evcil ve evcil olmayan
hayvanları yetiştirmek, çoğaltmak.
-Her türlü evcil ve evcil olmayan hayvanlarla ilgili hayvan yemi, aksesuarları, kuş kafesi ve tüm ihtiyaçlarını,
muhteva eden emtia ve mamulleri toptan ve perakende olarak alıp satmak, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Hayvanlarla ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açmak ve organizasyonunu yapmak.
-Her türlü akvaryum ve akvaryum malzemeleri, akvaryum balığı, balık yemi, akvaryum için gerekli olan hava
motoru, akvaryum kumu, akvaryum için su ısıtıcısı, akvaryum süs ve aksesuarlarını toptan ve perakende olarak
alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ÇADIR – BRANDA
-Her türlü çadır ve branda imalatını, dağıtımını, pazarlamasını ve montajını yapmak.
-Deniz şemsiyesi, tente imalatı, alım satımı, dağıtımı, pazarlamasını yapmak.
-Konusu ile ilgili malzemelerin alım satımı, ticareti, montajını yapmak, periyodik bakımlarını üstlenmek,
malzeme alımı ve satımı yapmak, bu malzemelerin ithalatı ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ÇİÇEKÇİLİK
-Açıkta ve örtü altında her türlü çiçek seracılığı ile ilgili üretim, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını
yapmak.
-Her türlü iç ve dış mekan süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri üretmek, alıp satmak, ithalat ve ihracatını
yapmak, satımsal ve peyzaj projeleri ile sulama projeleri yapmak, peyzajla ilgili konularda danışmanlık ve
bakım hizmetleri yürütmek.
-Konusu ile her türlü tohum, fide, fidan alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili her türlü bitki çimlendirme, köklendirme ve yetiştirme ortamları yaratmak, alıp satmak, ithalat
ve ihracatını yapmak.
-Her türlü yapay ve doğal çiçek malzemelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatını, ihracatını yapmak.
-Çiçeklerle ilgili sera ve camekanlar için gerekli malzemelerin alımı, satımı, kurulması, kiralanması.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


DAYANIKLI TÜKETİM
-Her türlü dayanıklı tüketim malları, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, video, teyp,
radyo, mutfak robotları, saç kurutma makinası, müzik seti, fırın, şofben, elektrik süpürgesi, uydu anteni, tv
sehpaları, elektrikli ve elektriksiz küçük ev aletleri, elektrikli ısıtıcılar, her türlü elektrik ve elektronik eşya,
beyaz eşya, oto teyp, cd çalar, dvd, vcd ve benzeri ürünlerin ve sarf malzemelerinin alımını, satımını ve
pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olarak yapmak, bakım, onarım ve servis hizmetlerini
yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.
-Her türlü bisiklet, motosiklet ticareti yapmak, yedek parçalarının ticaretini yapmak.
-Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü ısıtma,soğutma,havalandırma,sistem ve cihazlarının elektrikli ve
elektronik aletlerin ,alım ve satımını,tamir ve bakımını,tesisat proje taahhüt işlerini,ithalat ve ihracatını
yapar.Servis hizmetleri verir.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


DEFİN CENAZE HİZMETLERİ
-Cenaze defin hizmetleri vermek.
-Cenaze defin hizmetleri ile ilgili bütün kapsamı ile, defin, mevlüt, yemek, tabldot, cenaze nakilleri, tüm bu
işleri yurt içi ve yurt dışı düzeyinde yapmak ve yaygınlaştırmak.
-Defin ve cenaze hizmetleri ile ilgili her türlü hammadde, mamul ve malzemenin alımı ve satımını yapmak.
-Defin ve cenaze hizmetlerini dinsel ve yasal kapsamı ile organize etmek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


DEMİR ‐ ÇELİK
-Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L
demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. b. Her türlü boru,
dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


DEMİR HIRDAVAT
-Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan alımını satımını yapmaktır.
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul cıvata, somun, gijon, bağlantı
elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak.
-Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını
yapmak, yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar,
testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri,
çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil
kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı
ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve
bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak.
-Her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve
hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatı.
-Her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını, satımını, imalini, ithalat ve
ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


DERİ
-Her türlü ham deri, suni deri, işlenmiş deri, yan ürünleri, vinleks ve benzeri gibi ürünlerin imalatı, alım satımı,
ithalat ve ihracatını yapmak,
-Ham deriden, mamul deri, kösele, vidala, zik ve süet üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı,
ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her nevi deri, güderi ve deriden mamul giyim eşyası; kürk, mont, kaban, ceket, yelek gibi ürünlerin üretimi,
toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Deriden mamul sümen koltuk kalemlik, kitaplık gibi ürünlerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı,
dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü deri, kemer, çanta, cüzdan, giyim ve kıyafet benzeri deri ürünleri imal etmek, imal ettirmek, alım
satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü deri ürünleri için düğme, toka, her türlü metal aksesuar alım satımı yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


EĞİTİM HİZMETLERİ
-Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana
okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir.
-Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak.
-Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo,
muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek.-
-Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla
kurslar açmak ve işletmek.
-Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir.
-Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin
alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ELEKTRİK MALZEMELERİ , TEKNİK VE DEKORATİF AYDINLATMA
-Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre
devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
-Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları
yurtiçi ve yurtdışına satabilir.
-Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron
tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı
otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim
elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve
perakende alım ve satımını gerçekleştirmek.
-Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere
girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.
-Fabrika, atölye, imalathane, otel ve benzeri iş yerlerinin, konutların, yol, meydan ve spor tesislerinin, tarihi ve
turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların, vitrinlerin aydınlatmasında kullanılan, her nevi lambalar, avizeler,
projektörler, plesiglas armatürler, dış aydınlatmalarda kullanılan beton ve çelik borular, normal veya civa
buharlı balastlar, fluoresant ampulleri, regülatör, transisformatör, kondektör, kablolar ve diğer bütün elektrikli
malzemelerin ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
-Her türlü yüksek,orta,zayıf gerilim ve aydınlatma tesisatlarında kullanılan mekanik ,elektromekanik ve teknik
cihaz,eleman ve elektrik malzemelerinin ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
-Her türlü elektrik panoları, pano mamulleri, aydınlatma armatürleri, tesisat kabloları ve benzer malzemelerin
ticaretini yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


EMLAK, EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ
-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.
-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar
yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek.
-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.
-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.
-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.
-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.
-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları,
villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor
kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,
kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,
gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa
hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ENDÜSTRİYEL MAKİNE
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü endüstriyel çamaşırhane makineleri ve çamaşır makineleri ürünleri
aksesuarları, çamaşırhane makinelerinde ve çamaşır makinelerinde kullanılan her türlü ürünün imalatı, alımı,
satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.
-Her türlü endüstriyel çamaşırhane makineleri ve çamaşır makineleri, yedek parçaları, aksesuarları ile ilgili
servisler kurmak, işletmek.
-Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının üretimi,
toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin üretimi, toptan ve
perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Bilumum elektrikli ve elektronik makine üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve
ihracatını yapmak, tamir ve montajını yapmak.
-Her türlü tekstil makinelerinin imalatı, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının üretimi, toptan ve
perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ENERJİ
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde
elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik
enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak
-Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal
gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım
ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
-Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem
ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak.
-Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi.
-Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak
imalatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ET MAMULLERİ
-Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı,
ithali ve ihracatını yapar.
-Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
-Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması,
satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler
almak, vermek, şubeler açmak.
-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak.
-Her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz, bıldırcın, devekuşu eti alımı, satımı, ithali, ihracı.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
EV TEKSTİLİ VE MEFRUŞAT
-Her türlü mefruşat, perdelik ve perdelik tül, güpür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını
yapmak.
-Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Bilumum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaflar, uyku setleri, yastık ve yastık kılıflarının imalatı,
alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


FOTOĞRAFÇILIK, FOTOĞRAF VE SİNEMA MAKİNELERİ
-Fotoğrafçılık işleri yapmak. Fotoğrafçılık stüdyoları kurmak, bu iş ile ilgili film, fotoğraf makinası ve diğer
tüm malzeme ticaretini yapmak.
-Fotoğrafçılık işlerini, kamera ve diğer dijital sistemlerle kayıt ederek video, vcd ve tüm bilgisayar tekniklerini
kullanıp ürünler haline getirerek ve klasik fotoğrafçılık teknikleriyle tab yapmak, yaptırmak, satmak.
-Fotoğraf makineleri, kameraların ve her türlü fotoğraf malzemelerinin alımı satımı.
-Her cins ve ebatta renkli ve siyah beyaz fotoğraf basım işi; her cins ve ayarda artistik, teknik, sanayi, moda ve
reklam fotoğraf ve diapozitif çekim işlerini ifa etmek; nişan, düğün, yaş günü ve diğer toplantılarda profesyonel
video, film ve fotoğraf çekimleri yapmak.
-Stüdyo, laboratuar açmak ve çalıştırmak. Her nevi dijital fotoğrafçılık, bilgisayarlı fotoğraf çekimi, baskı,
banyo tab işleri. Bu laboratuarlarda kullanılan film ve banyo malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını
yapmak.
-Barometre, termometre, higrometre, kronometre, büyüteç, altımetre gibi aletlerin ve yardımcı malzemelerinin
alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


FUARCILIK (Sadece bu sektörde iştigal edebilir.)
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık
ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri
faaliyetlerde bulunmak.
-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar
üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.
Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis
edilebilir.Her türlü gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim,
parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka
ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar
üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla
ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini ve tahvillerini ve
diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


GIDA
-Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk,
dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve
perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
-Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak.
-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her
türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.
-Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve
bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü
gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata
barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
-Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve
dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması,
satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat,
soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi
gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak.
-Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı,
ithalat ve ihracatını yapmak.
-Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda
maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ (Sadece bu sektörle iştigal edebilir.)
-4458 sayılı Gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük
müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip
sonuçlandırmak.
-Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


GÜVENLİK SİSTEMLERİ
-Her türlü tesis, bina ve arazinin kara, deniz ve havadan güvenlik sistemini kurmak.
-Bu sistemlere ait bilgisayar yazılımı, programları hazırlamak, hazır yazılım programlarını ve işletim
sistemlerinin alımı, satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.
-Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ile aksesuarlarının üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını,
ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.
-Her türlü yangın algılama, gaz algılama, hırsızlık alarm, kapalı devre güvenlik, yangın söndürme sistemlerinin
üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını, montaj, tamir ve bakımını yapmak ve
yaptırmak.
-Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, görsel-işitsel mekanik cihaz, kameralar ve monitörler
üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.
-Konusu ile ilgili kamera ve alarm sistemleri için gerekli yedek parça ve alt yapı malzemelerini üretimi, alımı
satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


GÜZELLİK MERKEZİ
-Güzellik veya estetik amaçlı sağlık merkezi, güzellik ve estetik merkezi, güzellik salonu, cilt ve vücut bakımı,
masaj salonu, makyaj, lazer ve iğneli epilasyon ve benzeri hizmetler veren işletmeler açmak, işletmek,
kiralamak, kiraya vermek.
-Her nevi saç ve suni olarak yapılmış perukların toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını
yapmak, bakımı, onarımını yapmak.
-Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.
-Kuaförlük yapmak, cilt bakımı, saç bakımı, manikür, pedikür, ağda, solaryum ve makyaj işleri yapmak.
Lazer epilasyon, iğneli epilasyon, varis tedavisi, kolojen tedavisi, selüleit tedavisi, botoks, mezzoterapi gibi her
türlü estetik sağlık hizmetleri yapmak.
-Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve
benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak.
-Bayanlara ve baylara yönelik olmak üzere jimnastik, masaj ve sauna salonları açabilir, işletebilir.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


HALI TEMİZLEME
-Her türlü halı, kilim, battaniye, yastık ve yollukların yıkanması ve temizlenmesi için halı yıkama ve temizleme
fabrika ve tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


HALI-KİLİM
-Her türlü el ve makine halısı, kilim, seccade, pike, yastık, yolluk gibi malların imalatı, alım satımı ile ithalat,
ihracat, tamirat ve pazarlamasını yapmak.
-Halı, kilim, seccade, pike, yastık, yolluk ile ilgili her türlü ham madde, yarı mamul ve mamul maddelerin alım
satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü halı, kilim, seccade, pike, yastık ve yolluk gibi mamullerin dokunması için dokuma fabrikası ve
tezgahları kurmak, bu fabrika ve tezgahlar için gerekli olan aksam ve yedek parçaları ile aksesuarlarının alım
satımı, ithalat, ihracat ve pazarlamasını yapmak.
Her türlü dokuma, kaymaz tabanlı, kaplamalı, el dokusu ve makine dokusu halı imalatı yapmak ve yaptırmak.
-Pamuk, yün, ipek, keten, kıl, suni ve sentetik elyaf ve bunların karışımından ve diğer maddelerden elde edilen
ip ve ipliklerden el ve makine dokuması halı, kilim ve seccadelerin imalatı, toptan alım satımı, ithalat ve
ihracatını yapmak.
-Halı, kilim üretiminde kullanılacak her türlü makine, tezgah ve yedek aksamı alım satımı, ithalatı ve ihracatını
yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


HAVACILIK
-Yurt içinde ve yurt dışında bir yerden bir yere yolcu, yük, posta, canlı hayvan ve her türlü ticari veya gayri
ticari emtiaya ilişkin tarifeli veya tarifesiz hava taşımacılığı yapmak ve bu amaçla ilgili her türlü faaliyette
bulunmak.
-Hava taşımacılığı ile ilgili olarak uçak ve diğer hava taşıtları ile bunların motorları, aksam, bilumum
teçhizatını, malzemelerini, yedek parçalarını, takım ve avadanlıklarını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya
vermek, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, bayiliğini, mümessilliğini, komisyonculuğunu yapmak, yaptırmak,
bunların bakımı için hangar, barınak, park yeri, depo, özel antrepo ve tamirhaneler gibi hava taşımacılığı ve
komünikasyonla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.
-Her türlü hava nakil araçlarının (motorsuz, jet motorlu, pervaneli uçaklar ile her türlü helikopter) üretimi, alım
satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, bunların kiralanması için anlaşmalar yapmak, bu araçların bakım ve
onarımlarını yapmak, bakım onarım anlaşmalarını imzalamak, yedek parçalarının üretimini, ithalat ve ihracatını
yapmak. Pilotlu veya pilotsuz kiralamak veya kiraya vermek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden
çıkarmak.Yurt çapında pazarlama ve servis hizmetlerini vermek, hizmet birimlerinde çalışacak elemanların
eğitimlerini sağlamak, bütün bu faaliyetlerin yürütülmesi için yurt içi ve dışında gerekli tüm anlaşmaları
yapmak.
-İşletme yaptığı meydanlarda hava ulaşımı ile ilgili bakım, onarım, uçuş kontrol teknik bakım gibi her çeşit
uçak, yolcu, yük ve posta hizmetlerini bizzat yapmak, başkalarına yaptırmak ve aynı hizmetleri diğer gerçek ve
tüzel kişilere ait uçaklar için de yerine getirmek.
-Hava ulaşım araçları ile kargo taşımacılığı yapmak, kargoların uçaklara yükleme ve boşaltma işlemini yapmak,
gümrük antrepo ve depolara ulaştırmak.
-Kendisine ve diğer havayolları veya hava ulaşımı ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilere ait uçak ve diğer hava
ulaşım araçları için her türlü bilet, hamule senedi satmak, sattırmak, bu amaçla bilet satış yerleri açmak.
-Havayolu ile ambulans uçuşları yapabilir (Hasta ve yaralılarla bunlara refakat edecek yolcuların işletmeye açık
hava alanları arasında taşınmasını kapsayan uçuşlar yapabilir).
-Havayolu ile reklam uçuşları yapabilir (Reklam maksadıyla havadan pano çekilmesi veya havadan yere reklam
malzemeleri atmak üzere uçuşlar yapabilir).
-Boru hattı (petrol hattı) ve yüksek gerilim hatlarına (elektrik hatları) kontrol uçuşları yapmak ve havadan resim
çekmek.
-Sportif amaçlı havacılık faaliyetlerinde bulunmak, model uçaklar imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak,
yarışmalar düzenlemek.
-Her türlü havacılıkla ilgili uçuş eğitimleri vermek, uçuş öğrencilerine eğitim vermek, pilotluk, uçuş
mühendisliği, hava kontrolörlüğü teknisyenlik, paraşütçülük, hosteslik ve benzeri konularda eğitim hizmetleri
vermek.
-Havalimanı ve pistlerle ilgili tesisler yapmak, yaptırmak, işler durumda muhafazasını sağlamak.
-Hava limanlarında şirket uçaklarını yükleme ve boşaltma gibi yer işletme hizmetlerini vermek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


HEDİYELİK EŞYA, OYUNCAK VE BUJİTERİ
-Metal, ahşap, cam, seramik, porselen, taş, mum, plastik, kağıt, polyester, bez ve deriden mamul olmak üzere
her türlü turistik ve hediyelik eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü promosyon ürünleri toptan ve perakende alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü oyuncaklar, alımı, satımı, pazarlaması, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
-Her türlü elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek bu amaçla fabrikalar ve tesisler kurmak.
-Her türlü el ve makine ile yapılmış metal, ahşap, plastik, kauçuk, kıymetsiz tüm taşlardan; kolye, küpe,
bileklik, yüzük, halhal, kemer v.s. takıların alımını, satımını, ithalatın, ihracatını ve üretimini yapmak.
-Şirket tüm boncuk, süsleme, nazarlık, bujiteri ürünlerinin her türlü fason işçiliğini, imalatını, toptan alım
satımını yapmak.
-Her türlü sanatsal ürünleri ve aksesuarların tasarımı, imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak.
-Her türlü eski ve antika eşyalar, el sanatları eserleri, heykeller, tablolar, hat sanatı ile ilgili yapıtlar, el yazması
eserlerin müzayedesi, dekorasyonu alım ve satımını yapmak.
-Fiberglas, ahşap, cam, metal malzemeleri ve her türlü doğal taşlar, döküm malzemesi kullanarak heykeltıraşlık
işleri yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ISITMA – SOĞUTMA VE DOĞALGAZ SİSTEMLERİ
-Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesair yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde kullanılan ısıtma, soğutma
ve havalandırma cihazları, kalorifer, kat kaloriferi, klima, kombi, hidrofor, merkezi ısıtma ve soğutma
cihazlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını, mümessillik ve
komisyonculuğunu yapmak.
-Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel tesisat, otomatik kontrol
sistemleri soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima
sistemlerini planlamak, projelendirmek, taahhüdünde bulunmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü soğutma, ısıtma ve iklimlendirme sistemlerine ait makine, alet, yedek
parça, yardımcı madde yarı mamul, mamül ve konusuyla ilgili tesisleri üretimi, toptan ve perakende alımı
satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü klima, kombi, havalandırma, ısıtma, soğutma tesisleri, soğuk hava depoları, ısı pompaları
montajlarını yapmak, bunlarla ilgili malzeme, ölçü kontrol cihazları ve elemanlarının üretimi, toptan ve
perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesair tesislere
doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis
etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini
yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç, boru, vana, fitting, makine ve yedek parça, her türlü
alet ve edavatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.,
-Endüstriyel binalarda, konutlarda, okul, hastane, üniversite ve tüm resmi ve özel binalarda doğalgaz projeleri
ve uygulamalarını yapmak.
-Bina enerji performans verimliliği ve kimlik belgesi gereği gerekli proje ve uygulama yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


IŞIK-SES SİSTEMLERİ
-Her türlü ses, ışık, görüntü sistemlerine yönelik alet ve edevatlarını alıp satmak,kiralamak,kiraya
vermek,ithalatını,imalatını ve ihracatını yapmak, montaj ve taahhüt işlerinin yapılması.
-Organizasyon,sanatçı bağlantılarını gerçekleştirmek, ses düzenlemeleri yapmak, sanatsal organizasyonlar
yapmak.
-Şirket konusuyla ilgili her türlü ortamda ses, ışık ve görüntü sistemleri ile müzik aletleri radyo televizyon
stüdyoları verici istasyonları aktarıcı alıcı verici, kablo TV video konferans kapalı devre TV sitemleri veri
iletişim sistemleri ve bu sistemlerle malzeme ve yan ürünlerin, yedek parça ve donanımlarının alımı, satımı,
montajını ithalat ve ihracatını yapmak.
-Müzik aletleri,edevatları ses ve ışık cihazları ile ilgili servis bakımı ve onarımı hizmetleri vermek ve yedek
parçalarını temin etmek,
-Müzik aletleri,ses ve ışık cihazları ile ilgili her türlü sistemleri,kurmak projelendirmek,danışmanlık ve
mühendislik hizmetleri vermek,bunlarla ilgili cihazların ticaretini yapmak,
-Her türlü müzik ses ve ışık cihazları ile ilgili organizasyonlara katılmak, konusu ile ilgili her türlü
ticareti,ithalatını ve ihracatını yapmak,
-Şirket amaç ve konuları ile ilgili araştırma, etüt, plan ,proje,kontrollük,teknik danışmanlık hizmetleri vermek,
-Her türlü bilgisayar ve bilgisayar ile ilgili ürünlerin ticaretini, ithalatını ve ihracatını yapmak,
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


İÇECEK
-Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, her türlü
mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karışımlı içecek çeşitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı,
pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.
-Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve
ihracatını yapmak.
-Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak.
-Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


İLAÇ VE ECZA DEPOLARI
-Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların dahili toptan ticareti, depolanması, ambalajlanması,
ithalatını ve ihracatını yapmak,
-Ecza depoları açmak, ilaç ruhsatı almak, ilaç ruhsatı kiralamak.
-Her nevi yurt içinde ve yurt dışında imal edilen ilaçların alımı satımı pazarlaması, dahili ticareti ithalatı ve
ihracatını yapmak. Her nevi ilaç, ilaç hammaddesi, ameliyat malzemesi, serum, hormon aşı, bebek beslenme ve
bakım ürünleri, hijyenik ürünlerin dahili ticaretinin ithalatını ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


İLETİŞİM - TELEKOMÜNİKASYON
-Resmi ve özel kişi ve kuruluşların yapmakta olduğu telekomünikasyon ve iletişim hizmetlerinin bayiliklerini
almak ve işletmek.
-Telefon ve her türlü iletişim araç gereçlerinin ve yedek parçalarının ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket her türlü telefonla, haberleşme cihazları, cep ve telsiz telefon ve telefon santralleri alımı, satımı, bakım
onarımı ve servis hizmetleri ve pazarlamasını toptan ve perakende yapmak ve yaptırmak. Telekomünikasyonla
ilgili faaliyetlerde bulunmak.
-Şirket GSM operatörlüklerinin bayiliklerini almak, bayilikler vermek, hat almak, hat satmak, hat açmak ve
kapatmak, bu konu ile ilgili bulunan hizmetleri almak, satmak, fatura tanzim etmek, tanzim edilmiş faturaları
GSM operatörleri adına tahsil etmek.
-Cep telefonu, telsiz telefon, telefon santralleri ve bunlarla ilgili tüm aksesuarları almak, satmak, ithalatını ve
ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


İNŞAAT MALZEMELERİ
-İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı,
çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası,
kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley,
parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri,
duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım,
satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


İNŞAAT
-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.
-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, iş hanları, fabrikalar, yollar,
köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt,
karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, Park bahçe
düzenlemeleri ,kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar,
garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, tatil köyü,hastane, cami, dispanser, sağlık
merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı,
eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, havuz inşaatı ve arıtma işlemleri , turistik konaklama
tesisleri , uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su
kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını, yapmak, taahhütlerde bulunmak.
-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına
yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.
-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve
montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine
getirmek, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden
veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve
teslim etmek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının
saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve
elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri
yerine getirmek.
-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları
,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım
ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.
-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık
arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her
türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.
-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik,
teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım,
fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.
-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı
gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.
-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.
-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
İnşaat ile ilgili olarak

LABORATUAR İŞLERİ:
-Asfalt, zemin, beton ve yapı malzemeleri laboratuarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacıyla taze ve
sertleşmiş betondan deneyler yapmak.
-Kalite kontrolü amacıyla özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından gönderilen inşaat ile kagir her türlü yapı
malzemelerini (Taş, toprak, tuğla, kiremit, demir ahşap v.) ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve
deneylerini yapmak.
-Beton üretiminde kullanılacak malzeme (Agrega, çimento, su katkı maddesi vb.) numuneleri üzerinde deneyler
yaparak değişik kalitedeki betonlar için karışım oranlarını belirlemek.
-Her türlü zemin etüdü deneylerini yapmak ve yaptırmak.
-İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek, araştırma uygulama hizmeti yapmak, rapor vermek.
-Konusu ile ilgili laboratuar malzemeleri alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


İNŞAAT VE TAŞIT BOYALARI
-Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve
boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı.
-Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner,
macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


İPLİK VE ÇIRÇIR TESİSLERİ
-Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından meydana gelen
ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin üretimi, bükümü, apresi, kasarı,
empirmesi; çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik veya karton masura, bobin
ve makara imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı.
-Her türlü çırçır fabrikaları kurmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, yurt dışından çırçır ile ilgili teçhizat
ve makinelerin ithalatını yapmak.
-Her türlü tarım ürünlerini ham olarak, yarı mamul ve mamul olarak satın almak. Satın alınan hammadde, yarı
mamuller ve mamul maddeleri işleyerek veya işlettirerek gerek yurt içinde ve de gerekse yurt dışında
pazarlayarak satışını yapmak veya aracı şirketlere satışını yaptırmak.
-Her nevi iplik fabrikaları kurmak, kurulacak olan fabrikalara gerekli olan iplik makineleri ile yan alet ve
teçhizatlarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


İZOLASYON VE YALITIM MALZEMELERİ
-İzolasyon malzemeleri alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı
yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.
-Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat
ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


KARA VE DENİZ MOTORLARI
-Kara, su ve deniz motorları, elektrik motorları, su pompaları ve bunlara ait yedek parça ve teferruatı ithalini ,
ihracını ve dahilini ticaretini yapmak.
-Yerli ve yabancı gemi, tanker, şilep, koster, denizaltı, motor, tekne ve ticari amaçlı tüm deniz yük ve insan
taşıtlarının mekanik elektrik, elektronik, elektromekanik ve bilumum teknik bakımlarını gerçekleştirmek için
tersaneler, tamirhaneler, atölyeler, kızak ve çekek yerleri, kuru ve sabit havuzlar kurmak. Bu araçların her türlü
ikmali, donatılması, yük ve lömbo işlerini yapmak.
-Gemi acenteliği işleri, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapmak ve yaptırmak.
-Yatçılık işleri yapmak, yat yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


KIRTASİYE
-Her türlü kırtasiye malzemesi alım ve satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü işyeri, okul kırtasiye malzemesi almak ve satmak, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü kitap, dergi, her nevi kağıt, evrak, okul araç ve gereçleri, vb. malzemeler alım ve satımını, ithalat ve
ihracatını yapmak, her türlü kırtasiye promosyon malzemeler alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu, mürekkep, şeffaf bant, koli
bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, raptiye, defter, cep ve not defteri ve bilumum kırtasiye
malzemelerinin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü kağıt ve kağıttan mamul, yarı mamul maddenin alım satımı, ithalat ve ihracatı.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


KİMYEVİ MADDE VE KİMYEVİ BOYA
-Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan
mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti.
-Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz
ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya, silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik,
plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalatını, fason işçiliğini
yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalat ve ihracatını, komisyonunu, dağıtım, pazarlama ve dahili ticaretini
yapmak.
-Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi
yağları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin
ilk ve yardımcı unsurlarının üretimini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alım satım, ithalat ihracat,
komisyonunu, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
-Suni gübre imali, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dağıtımını yapmak.
-Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çeşitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların
imalini, fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dağıtım ve
pazarlamasını yapmak.
-Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
-Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı
ve dahili ticaretini yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


KONFEKSİYON
-Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende alım satımını,
imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul konfeksiyon ürünlerinin üretimi,
toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi
giyim eşyasının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin
üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin toptan ve perakende
alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


KURU TEMİZLEME , ELBİSE TEMİZLEYİCİLERİ, BOYAHANELER VE ÇAMAŞIRHANELER
-Her türlü konfeksiyon, tekstil ürünlerinin yıkanması, temizlenmesi, kurulanması, ütülenmesi ve boya
hizmetlerinin yapılması.
-Her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme iplik elyaf her türlü iç ve dış giyim
mamul ve ham maddelerinin boyanması, yıkanması ve baskı işlemlerinin yapılması ve fason işçiliğinin dışarıya
yaptırılması.
-Her türlü elbise, çamaşır, perde, halı, çarşaf, yorgan, masa örtüsü ve tekstil ürünlerinin kuru temizleme,
yıkama, taşlama, boyama, ütüleme ve kolalanmasını yapmak.
-Her cins giyim eşyalarına ait yakaların pres, ütü işçiliğini yapmak, yaptırmak, fason ütüsünü yapmak, bunlara
ait elyaf ve tamamlayıcı maddelerin kesimini, kalıplarını ve pres işlerini yapmak.
-Her türlü kuru temizleme, her nevi ütü ve paketleme işleri yapmak.
-Her türlü boya, apre, kasarlama, ütü, emprime tesislerinin kurulması ve işletilmesi.
-Her türlü giyim eşyasının ilik, düğme işini yapmak ve yaptırmak.
-Kuru temizleme ve yıkama işlerinin yapılabilmesi için kuru temizleme ve yıkama fabrikaları kurulması,
kurdurulması, montajının yaptırılması.
-Bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için her türlü kimyasal maddelerin ve boyanın alımı satımı, pazarlaması,
ithalatı ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


KUYUMCULUK
-Her türlü altın , mücevher, gümüş, bronz, platin, elmas, safir, inci, pırlanta, yakut, zümrüt ve diğer kıymetli
madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük, saat gibi süs ve takı eşyalarının
imalatını yapmak, başkalarına imal ettirmek, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.
-Ayar evleri, ramat evleri, ifraz üniteleri tamir atölyeleri kurmak, işletmek.
-Kuyumculuk dükkanı işletmek, işlettirmek ve mağazalar zinciri oluşturmak.
-Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenlerin işlenmesi için eritme ve işletme ocakları ile haddehaneler açmak,
işletmek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


KÜLTÜR MANTARI
-Kültür mantarı üretimi ve kültür mantarı üretimine yönelik misel, kompost üretimi, koruyucu ve hastalıkları
önleyici tarım ilaçları alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kurutulmuş mantar, mantar konservesi gibi her türlü kültür mantarı mamulleri üretimi, pazarlaması, ticareti,
ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kültür mantarcılığı ve seracılıkla ilgili her türlü laboratuar araştırması yapmak, yaptırmak, bunlarla ilgili araç,
gereç, malzemenin ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


LOKANTA
-Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek işletmeciliği yapmak, kiralamak,
kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


MADENCİLİK
-Gerekli yerlerden izin almak şartı ile yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların çıkartılması,
işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi.
-Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi devri kabil
maden haklarını devir almak.
-İlgili yerlerden izin almak şartı ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği
yapmak.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi,
alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz,
travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını
gerçekleştirmek.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşların aranması, çıkartılması,
işlenmesi.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit,
feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması,
çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt,
elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.
-İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek.
-Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı,
pazarlanması, ithalat ve ihracatını.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


MADENİ EŞYA
-Her türlü madeni eşya imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü alüminyum doğrama, alüminyum kapı pencere, panjur işlerini yapmak, alınan işleri başka firmalara
yaptırmak.
-Her türlü metal, akrilik stand reyonları, teşhir standları, metal stand, market alışveriş arabaları imali, alım
satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her çeşit zamak, çinko, alüminyum, baskı dökümü, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket her türlü madeni halka, kanca, zincir, civata, vida, somun, rondela cinsinden her türlü bağlantı
elemanlarının imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Şirket yurtiçi ve yurtdışında her türlü metal ve renkli metal ile metal hammadde ve madenlerinin işlenmesi,
ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit radyatör, kalorifer kazanları imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü pik döküm imalatı, ihracatı ve toptan satışını yapmak.
-Her türlü kalıp aparatı imalatı ve toptan satışını yapmak.
-Kalıp parça imalatı ile ilgili her türlü torna tesviye işleri yapmak, yaptırmak.
-Talaşlı imalat ve bu sanayi dalına ait her türlü hammadde, mamul madde, yarı mamul madde ile yedek parça
makine, alet ve malzemenin, her türlü hassas ölçü alet ve cihazları, el aletleri, takım aparatları, takım tezgahları
imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak. l. Her türlü sanayi tipi endüstriyel mutfak eşyalarının imali, alımı, satımı,
ithalatı ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
MAKİNA VE TEÇHİZAT
-Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını,
satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.
-Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak.
c. Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat
makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. d. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve
aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. e. Her türlü tekstil terbiye makinelerinin ( Ram makinesi, kumaş
hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru
açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik,elektronik
ve pano imalatını, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını
yapmak. f. Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı.


MATBAACILIK – YAYINCILIK
-Matbaacılık, yayıncılık, ambalaj, ofset baskı faaliyetlerinde bulunmak, her türlü basım işlerini yapmak, resmi
anlaşmalar yaparak anlaşmalı matbaa hizmetlerini vermek,
-Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması,
tanıtımı, sergilenmesi.
-Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete,
dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve
pazarlamak.
-İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak.
- Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve
işletmek
-Her türlü baskı, dizgi, serigrafik baskı yapmak. Kimlik kaplama, kaşe, kitap, evrak ciltleme yapabilir,
yaptırabilir.
-Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin
dizgi ve baskısını yapmak.
-Kağıt, film, boya, kimyasal maddelerin, kalıp, hassas ofset baskısı plakası malzemeleri, makineler ve alet
edevatının alım satımını yapmak.
-Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.
-Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar
kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rulo ve malzemeleri, dekorasyon
kağıtları, tüm kağıtların ve bu kağıtların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Kağıt ve matbaa ile ilgili malzemenin ithalatını, ihracatını, alım satımı.
-Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini yapmak.
-Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyahbeyaz saya baskı, yekpare fotoğraf,
video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli
duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reprodüksiyon
ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek.
-Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımını yapmak.
-Konusu ile ilgili serigrafi, saya atölyeleri, matbaa laboratuarları kurmak.
-Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi, mukavva kutu
imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bilcümle tıbbi ve kimyevi maddeler ile bilumum
hammaddeleri, tabii sentetik madeni ve toz boyaların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini
yapmak.
i.Amaç ve konu devamı için tıklayınız
MEDİKAL
-Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her
türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik alet ve malzemelerin,röntgen alet ve
malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin toptan ve
perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca
bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp satılması, ithalat ve ihracatı.
-Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı, ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek.
-Her türlü tıbbi cam ve plastik malzemelerin alımı satımı, ithalat, ihracat, komisyonculuğunu yapmak,
taahhütlere girmek.
-Tıbbi ortopedik ve cerrahi malzemelerin yerli ve yabancı kökenli alçılar ve sargıların her nevi adi ve kıymetli
madenlerin diş hekim ve tedavisinde kullanılan aletlerle protez yapımında kullanılan diğer alet ve cihazların ve
bunların aksam teferruat ve yedek parçalarının ve diğer yardımcı malzemelerin ithalat, ihracatı alım satımı, yurt
içinde ve dışında pazarlanması ve ticareti.
-Her türlü röntgen filmi ve cihazların alımı, satımı, teknik servis hizmetleri vermek, organize etmek, konusu ile
ilgili danışmanlık ve müşavirlik işleri yapmak.
-Her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı,
ithalat ve ihracatını yapmak.
-Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve
ihracatı.
-Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek
çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin toptan ve perakende alımı
satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


MEFRUŞAT
-Perde, güneşlik ve tül alımı, satımı, dikimi, ütülemesi ve montajını yapmak.
-Tabii ve suni iplik türlerinden mamul dokuma ve örgü kumaşlar, perde, örtü, mefruşat malzemeleri, iplikten
mamul kağıtla birleştirilmiş duvar kağıtları, yastık, yorgan, yatak ve benzeri mamullerin imali, alımı, satımı,
dağıtım ve pazarlaması ile ithalat ve ihracatını yapmak.
-Pamuk, yün iplik, mensucat, sanayi mamulleri, dokuma sanayi mamulleri ile kumaş imalatı, alımı, satımı,
ithalat ve ihracatı, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
-Bilumum tabii ve suni elyaflar ile bu elyaflardan mamul bilumum ipliklerin ham, yarı mamul ve mamul olarak
imali, alım satımı, ithalat ve ihracatı ile dağıtımı,pazarlamasını yapmak.
-Konusu ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerin imali, ütülenmesi, kolalanması, kurutulması işlerinin
bilumum mefruşatın imali, üçüncü şahıslara ve firmalara yaptırılması.
-Bunlarla ilgili aksesuar türünden bant, fitil, kornej, kopça, düğme, çıtçıt, fermuar, etiket, astar, tela, yapışkan
astar, püskül, fırfır, pirinç aksesuar ve bilumum müştemilatının alım satımı, dağıtım ve pazarlamasını, ithalat ve
ihracatını yapmak.
-Havlu, bornoz, yatak çarşafı, paspas ve bunların müştemilatlarını imal etmek, almak, satmak, ithalat ve
ihracatını yapmak, bayilikler almak ve vermek.
-Oya, dantel, güpür alım satımı.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


MİMARLIK-MÜHENDİSLİK
-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni
mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak.
Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj
projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt
içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi
ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri
mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her
hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan
algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve
arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi,
aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer
kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum
belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj
proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik
hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti
vermek.
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin
tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve
yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi,
plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve
bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması.
-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti
üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında
mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


MOBİLYA
-Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve
mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve
her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak.
Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merdiven, ahşap merdiven korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri,
ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. d. Şirket her türlü mobilya
cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar.
-Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak.
Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak.
-Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını,
ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
MUM
-Mum ve mum sanayiinde kullanılan hammadde, yarı mamul ve mamullerin imalatını, stoklanmasını,
ambalajlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende olmak üzere ticaretini yapmak, yaptırmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
NALBURİYE
-İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans,
karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve
perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak,
kendine bağlı bayilikler kurmak.
-Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak,
kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak.
-Her türlü nalburiye işleri yapmak.


OPTİK
-Her türlü gözlük, gözlük camı, kontak lenslerin, gözlük çerçevesi üretmek, almak-satmak, pazarlamak, ithalat
ve ihracatını yapmak.
-Her türlü optik cam ve çerçeveleri, güneş gözlükleri ve optik aletlerinin ithalatını, ihracatını, alım satımını
yapmak.
-Gözlük kılıfı, gözlük camı temizleme bezi ve benzeri malların ithalatını, ihracatını, alım satımını yapmak
kiralamak, kiraya vermek.
-Her türlü optik cam, çerçeve ve güneş gözlüklerinin montajı için gerekli makine ve teçhizatın ve bunların
yedek parça ve aksesuarlarının, ithalatını, ihracatı, alım satımını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ORGANİZASYON
-Ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim,
heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve
organizasyonlar düzenlemek.
-Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon,
organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak.
-Her türlü animasyon hizmeti vermek, organizasyonlar yapmak. Her nevi sağlık kuruluşu, mağaza, restoran
veya ören yeri tesisleri gibi işletmelerin tanıtımını sağlayarak, komisyon anlaşmaları yapmak. Yerli ve yabancı
halka arzını sağlamak veya üçüncü şahıslarca tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak.
-İlgili sözleşmelerde belirtilerek gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir
sağlamak. Konusu ile ilgili danışmanlık ve destek vermek.
-Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatını yapabilir.
-Çeşitli tiyatro, seminer, kongre, her türlü iş ve sektör gruplarının ticari eğitim, sempozyum, toplantı, sergi,
açılış, kokteyl, davet, parti, kutlama, yarışma, düğün, konser, resital, açılış organize etmek ve tertiplemek,
gerekli olan her türlü tanıtım ve reklam işlerini yapmak veya yaptırmak. Konusuyla ilgili olarak, kokteyl,
düğün, açılış animasyon ve eğlence organizasyonlarında şirket kendi dekorasyon işlerini yapabilir.
-Fuar standları, pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri
tasarımı, üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve
ihracatını yapmak.
-Yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekreterya, halkla ve
basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra
edecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek.
-Her sektörden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kurumsal kimlik oluşturma ve yenileme, marka
konumlandırma, marka yenileme, araştırma, marka ve rakip analizleri, medya ortamı analizi, entegre iletişim
stratejisi ve planı oluşturmak.
-Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve
reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak,
anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler
üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç
etmek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
ORMAN ÜRÜNLERİ
-Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi,
bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına
satılması, pazarlanması.
-Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı,alım,
satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı,
ithalat ve ihracatı.
-Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin imali, bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelerin alımı ve
satımını yapmak.
-Şirket her türlü marangozluk, doğramacılık işleri için gerekli makine alet ve ekipmanlarının alım satımını
yapmak.Orman ürünlerine dayalı üretimlerini gerçekleştirebilme amacı ile tomruk ve parke işleme tesisleri
imalathaneler, tesisler, fabrikalar, fırınlama tesisleri, depolar kurmak, kurulmuşları kiralamak, kuracağı
tesislerde ihtiyaç duyulacak her cins ve nevideki makine araç ve gereçleri gerek yurt içinden gerekse
yurtdışından almak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


OTO TAMİR BAKIM
-Her türlü nakil vasıtanın tamir, bakım, boya ve servis hizmetlerini vermek, bu işler ile ilgili her türlü malzeme,
yedek parça ve hizmeti almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs,
minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini
yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağları kurmak, işletmek.
-Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılacak malzemelerin toptan ve
perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA
-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet,
bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş
ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini
yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının
bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.
-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek.
-Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak.
-Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm
işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını
yapmak.
-Her türlü oto direksiyonu imalatı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı.
-Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu
firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


OYUNCAK
-Her türlü oyuncakların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü elektronik ve mekanik oyuncak imal etmek ve bu amaçla fabrikalar ve tesisler kurmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
ÖZEL EĞİTİM
-Şirketin amacı eğitim-öğretim, kültürel ve teknik konularda özel gündüzlü ve yataklı ana okulu, ilk ve orta
okullar, yurtlar, kurslar açmak, işletmek,
-Üniversiteye hazırlık kursları , lise ve ortaokul ara sınıfları, fen ve askeri liselere, anadolu liselerine ve
kolejlere hazırlık kursları açmak, işletmek.
-Yabancı dil, bilgisayar programcılık ve kullanma kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü
ve benzeri kursları açmak, işletmek.
-Her türlü özel eğitim kurumu ve dershane açmak, işletmek.
-Kreş, ana okulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik liseler ile öğrenci yurtları açmak, işletmek.
-Türk dili veya yabancı dil eğitimi yapan özel okul açmak, işletmek.
-Özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açmak, işletmek.
-Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için her türlü basım ve yayın işleri yapmak.
-Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirebilmesi için eğitim ve öğretim yayınları ile gazete, kitap, dergi ve
benzeri yayınların dağıtımı işlerini yapmak.
-Her türlü laboratuar malzemeleri ile eğitim ve öğretimle ilgili video, bant-kayıt, basım-yayın, dağıtım ve
pazarlama işlerini yapmak.
-Şirket eğitim-öğretim ve sosyal yarışmalar düzenleyebilir.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ÖZEL GÜVENLİK (Sadece bu sektörle iştigal edebilir.)
-Özel kurum ve kuruluşlarda hizmet verecek, özel güvenlik elemanı yetiştirmek üzere, ilgili resmi
makamlardan izin almak koşuluyla kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun temel eğitimi vermek üzere özel
güvenlik eğitim ve öğretim için özel kurslar, okul ve dershaneler açmak.
-Özel güvenlik elemanı temel eğitimi ve güvenlik hizmetleri için gerekli tesisler kurmak, kurulmuş bulunan
tesisleri kiralamak, satın almak, işletmek, koruma ve güvenliğini sağlamak.
-Temel eğitim için gerekli araç, gereç, makine ve cihaz iktisap etmek.
-Özel kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilerin korunma ve güvenlikle ilgili teknik donanım, görüntü, ses
ve bant kaydı, alarm tertibatı, kapalı devre görüntüleme ve kayıt sistemi kurmak, gerektiğinde bu görevleri
üstlenmek.
-Resmi, özel ve tüzel sektör ve kişilere ait olmak üzere tüm işletme ve şahısların özel koruma ve özel güvenlik
ve kontrollerini sağlayıcı hizmetler sunmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ÖZEL SAĞLIK
-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümlerince, bu kanunla ilgili yönetmelikler çerçevesinde konu
ile ilgili mevcut kanunlar çerçevesinde gerekli izinler alınarak, özel sağlık kuruluşları kurabilir, hastane,
poliklinik, muayenehane, tıp merkezi, tıbbi laboratuvar, tahlil kurumları açabilir, sağlık hizmetleri verebilir.
-İlgili kuruluşlardan izin alarak her türlü ilk yardım kursları, sağlık tesisleri, sağlık kabinleri, doğum evleri,
protez tedavi merkezleri,hastaneler, sağlık klinikleri, muayenehaneler, özel sağlık yurtları, özel chek-up
merkezleri, bunları destekleyici ve ilave tesis olarak tıbbi tahlil laboratuarları, röntgen ve kan merkezi gibi
insan sağlığını ilgilendiren her çeşit yardımcı tesisi kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek,
satın almak ve satmak.
-İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi,
rehabilitasyon üniteleri açmak, kurmak ve işletmek.
-Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak,
bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans
görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi
kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.
-Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek.
-Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek.
-Ağız ve diş sağlığı konusunda sağlık merkezleri, muayenehaneler, laboratuarlar açmak.
-Aile hekimliği hizmetleri vermek.
-Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak bu kuruluşlardan personeline, otellerde konaklayan
yerli ve yabancı şahıslara her türlü eğitim ve ilk yardım eğitimini, sağlık hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili
danışmanlık yapmak ve organizasyonlar düzenlemek.
-İnsanların ve hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavi sonrası bakımları ile rehabilitasyon sağlayıcı hizmetleri
yapmak. İlk yardım ve koruyucu hekimlik amacına yönelik her türlü hizmeti vermek, bu amaçla
muayenehaneler, klinikler açmak.
-Muayenehane, laboratuar, teşhis, tedavi, ameliyat ve ameliyat sonrası bakım ve takip gibi hizmetler ile ilk
yardım eğitimi için gerekli her türlü alet, makine, bilgisayar almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat
ve ihracatını yapmak, ayrıca amacına ulaşmak için her türlü motorlu ve motorsuz araçları, bina, arsa, emtia,
alet, giyecek, yiyecek, tıbbi sarf malzemelerini kiralamak, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek, yeni
teknolojiler geliştirmek bu amaçla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalara, konferanslara katılmak. Konusu ile
ilgili bilimsel kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle bağlantı kurmak ve çalışan personelin eğitilmesini sağlamak.
-Amaç ve konusuna giren yatırımların gerçekleştirilmesi ve gerekirse verilecek hizmetlerle ilgili bilimsel
çalışmalar eğitim organizasyonları, kişi ve kurumlara her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
-Yurt içinde ve yurt dışında kan ürünleri, ilaç, organ, hasta ve yaralı taşıması yapmak, bu amaçla her türlü kara,
hava ve deniz taşıma araçlarını, ambulans, helikopter, uçak ve donanımlarını almak, satmak, kiralamak, ithalat
ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
PAMUK, KETEN, KENDİR, ÇUVAL, SIZAL, ELYAF MAMÜLLERİ
-Suni ve sentetik pamuk imali, ithali, ihracı, alım ve satımını yapmak.
-Her türlü çuval (jüt, kanaviçe, plastik ve naylon gibi maddelerden imal) alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve
üretimini yapmak.
-Her nevi çadır,branda ve tente mamulleri imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Polipropilen hammaddeden elyaf imal etmek, alım satımını, ithalini ve ihracını yapmak.
-Her türlü halat ve yelken imali, imal ettirilmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak.
-Pamuklu, yünlü, keten, ipek, suni ve sentetik elyaftan mamul her türlü ipliklerden elde edilmiş sanayide
tarımda ve hizmet sektöründe kullanılan her çeşit üstüpünün imali, imal ettirilmesi, ihracatı, ithalatı, toptan ve
perakende ticaretini yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


PETROL-AKARYAKIT
-Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni
yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak.
Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak.
-Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak,
-Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması,
depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.
-LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG’ye
dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak.
-Her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


PLASTİK VE KAUÇUK
-Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin imalatı, ithalat ve ihracatını
yapmak.
-Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.
-Plastik kalıpların ve makinelerin imalat ve satışını yapmak.
-Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda
maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak
eşyalarının imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.
-Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar,dirsekler,
vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatte kullanılan plastik eşyaların imalatını, ithalatını, ihracatını
yapmak.
-İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon
ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını yapmak.
-Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı
ve ihracatını yapmak.
-PVC, plastik, poliüretan, keçe ve kauçuktan mamul konveyör taşıma bandı, silindir kaplama bantları, teflon ve
polyester konveyör bantları, güç transmisyon kayışları, plastik kayışlar, varyatör kayışları, zaman kayışları,
sonsuz kayışlar V kayışları, plastik ve çelik konveyör zincirleri ve ekipmanları, mekanik güç aktarma ve
birleştirme elemanları imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü hurda plastik atıklarının toplanarak granül hale dönüştürmek.
-Polyester depo ve küvet imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak.
-Polyester levha imali, ithali, ihracı, alımı ve satımını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


RADYO TELEVİZYON (Sadece bu sektörle iştigal edebilir)
-3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümleri gereğince ilgili
makamlardan izin almak kaydı ile yerel radyo ile televizyon kurmak ve kuruluşların çalıştırılabilmesi için
gerekli ticari faaliyetlerin tamamını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak.
-Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve
komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin
her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak.
-Şirket her türlü sinema, TV, video filmlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve
ihracatı, teşhir, pazarlama işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival,
panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek.
-Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili
telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü
teknik danışmanlık hizmeti yapmak.
-Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve
şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu,
parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak.
-Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm
işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim
sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç
etmek.
-Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan
olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak,
derlemek ve pazarlamak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


REKLAM
-Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz,
internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji,
yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak.
-İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek.
Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam ,elektronik posta kutularının hazırlanması,
firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması,
kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması.
-Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışıksız tabelalar ile eşantiyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler
üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için
gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir.
-Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya
yayınlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi,
gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışıksız her türlü ilan ve reklam işlerini almak,
yapmak veya başkalarına yaptırmak.
-Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve
yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve
sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak.
-Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak, yayınlamak, yayınlatmak,
aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak,
kiralamak ve bu yerleri pazarlamak.
-Yurt içi ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence
gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve
benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonunu yapmak.
-Bu amacını gerçekleştirmek için kullanılan tüm hammadde, yarı mamul, mamul, alet, makine, cihaz ve
teçhizatın alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
SAATÇİLİK
-Her türlü elektronik, elektrikli ve mekanik masa duvar ve kol saatleri imali alım satımı ithalatı ve ihracatını
yapmak.
-Saatçilikle ilgili malzeme ve yedek parçaların alet edevatların imali, alım, satımı ithalatı ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


SAĞLIK HİZMETLERİ
-Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık
merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve
bu merkezleri işletmek.
-İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi,
rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek.
-Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak.
Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.
-Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak,
bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans
görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi
kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.
-Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve
kiraya vermek.
-Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek.
-Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı
ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri
kiralamak ve kiraya vermek.
-Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak,
kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak.
-Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve
pazarlamasını yapmak.
-Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve
klinikler açmak, işletmek.
-Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına
katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.
-Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili
teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal
tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri,
ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.
-Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı
her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.
-Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına
gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli
çalıştırabilir.
-Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
-Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik
vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.
-Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek,
-Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi
araçları alır, ithal eder ve kiralar.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
SIHHİ VE ISI TESİSATI MALZEME VE CİHAZLARI
-Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesair tesislere
doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis
etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini
yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç. makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları
almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak.
-Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesair yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde kullanılan ısıtma soğutma
ve havalandırma cihazları ile bunların yedek parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı ile
mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak.
-Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel tesisat, otomatik kontrol
sistemleri soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima
sistemlerini planlar, projelendirir, taahhüdünde bulunur, müşavirliğini yapar ve yurtiçi ve yurtdışı ihalelerine
girer.
-Fayans, yer karosu, lavabo, tuvalet, banyo küveti, armatür, su bataryaları gibi banyo ve mutfak aksesuarlarının
üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü su arıtma, atıksu sistemleri ve su kazanlarının imalat ve montajında kullanılan ana ve yardımcı
malzeme ile konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizatın ithalat, ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak.
-Hava, gaz, içme ve pis suların arıtım projelerini yapmak, arıtma tesislerini kurmak, depolama ıslah, katı
atıkların yeniden dönüşüm işletmelerini yapmak.
-Şirket endüstriyel tesislerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılan her türlü bacanın ve baca ekipmanlarının
imalatını, ithalatını, ihracatını, alım ve satımın yapabilir.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
SİGORTA ACENTELİĞİ (Sadece bu sektörle iştigal edebilir.)
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
-Şirket, Türkiye’deki sigorta şirketlerinin veya yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye’deki şubelerinin, ruhsatlı
bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için acentelik
alarak, sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek.
-Şirket, sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık hizmetleri vermek.
-Şirket, amaç ve konusu ile ilgili her türlü kara ve hava taşıtları satın almak, kiralamak ve satmak.
-Şirket, konusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, şirketin borç ve
alacaklarına teminat olarak ipotek vermek ve almak.
-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya
vermek, satmak, başkalarına ait taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirmek, ipotekleri fek ettirmek.
-Şirketin amacına uygun konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerde bulunmak,
gerekirse ortaklık kurmak.
-Amacına uygun tanıtma, geliştirme ve pazarlama için yurt içi fuar ve sergilere katılmak. Yukarıda gösterilen
konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde
ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu
karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


SİGORTA EKSPERTİZLİĞİ (Sadece bu sektörle iştigal edebilir.)
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
-Şirket sigorta öncesi ve sonrası sigorta şirketlerine veya sigortalıya talep üzerine konu hakkında ekspertiz
hizmetleri yaparak rapor hazırlama işi yapabilir.
-Şirket sigorta şirketlerine veya sigortalıya talep üzerine hakem bilirkişilik hizmetleri yapabilir.
-Şirket sigorta şirketlerine talep üzerine gözetim faaliyetlerinde bulunabilir.
-Şirket incelenmesi istenen kayıp ve hasarın neden ve niteliğini soruşturma yolu ile araştırmada bulunabilir.
-Şirket sigortalıya sigorta konusunda müşavirlik hizmetleri verebilir.
-Konusuyla ilgili olarak her türlü tesis yapar, işletir ve kiraya verir ve kiralar. Gerekli araç ve gereçleri satın alır,
kiralar ve kiralayabilir.
-Şirket ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almak şartıyla sigorta eksperliği ile iştigal edecek özel ve tüzel
kişilerle ilgili dalda eksperlik belgesine sahip ve meslek tablosuna kayıtlı olanlarla eksperlik yapabilir.
-Şirket amaç ve konusu içinde olan alanlarda kullanılmak üzere yurt içinde ve dışında aval, teminat, kefalet,
kredileri temin edebilir. Menkul ve gayrimenkul kiralayabilir, alabilir, tüm bu işlemlerle ilgili olarak ferağ
verebilir, başkalarından ipotek karşılığı ve teminatsız ödünç nakit veya nakit değerinde teminat alabilir veya
verebilir. Şirket alacaklarına karşılık ayni, nakdi her türlü teminat alabilir. İpotek tesis ve fek edebilir. Yerli ve
yabancılarla yeni şirketlerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Yine amaç ve konusuna
uygun olarak yurt içi ve yurt dışında fuar, sergi, panayır ile ilgili başkaları tarafından düzenlenen
organizasyonlara katılabilir, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka
ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar
aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan
ettirilerek uygulanacaktır.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


SİNEMA RADYO VE TELEVİZYON
-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı yapmak.
-Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve
komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin
her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak.
-Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini
yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak,
gösteriler düzenlemek.
-Film stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi.
-Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyolarının kurulması, temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili
telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması. Sinema ve TV alanında her türlü
teknik danışmanlık hizmeti yapmak.
-Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak.
-Her türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması.
-Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve
laboratuarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve
bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak.
-Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve
şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu,
parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak.
-Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm
işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim
sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç
etmek.
-Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan
olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak,
derlemek ve pazarlamak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
SİTE YÖNETİMİ
-Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni
hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri,
alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak.
-Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör,
asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı
-Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek.
-Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak.
-Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak.
-Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak.
-Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak.
-Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde
ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri
yapmak.
-Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını
hesaplamak.
-Site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak.
-Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek,kira sözleşmelerini fesih etmek.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


SU MAHSULLERİ‐EVCİL HAYVANLAR
-Her türlü deniz ve tatlı su ürünlerinin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Bu ürünlerin üretimi için
entegre tesisler kurmak.
-Balık ağları ve iplikleri, halat, kurşun, mantar, misine olta, muşamba, branda gibi balıkçılıkta kullanılan
bilumum aksesuarların ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Balık yağı ve konservelerinin üretimini, alımını, satımını yapmak.
-Her türlü kuş üretim çiftlikleri kurmak.
-Akvaryum ve akvaryum balıkları ,akvaryum içi donanım ve aksesuarları,kafes kuşları ve kafesleri,kafes içi
aksesuarları; akvaryum balıkları,kafes kuşları ve evcil hayvanların gıda maddelerinin alımı, satımı, ihracatı ve
ithalatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


SPOR MALZEMELERİ
-Her türlü spor malzemeleri alı satımı ve ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, hentbol, atletizm, güreş, yüzme, boks, tenis, golf
malzemeleri alım satımı,ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


SÜT ÜRÜNLERİ
-Süt ve süt ürünleri üretimi, alım satımı, depolama, paketleme, ambalajlama, pazarlama ve dağıtımı ile ithalat
ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
ŞEKERLİ MAMULLER, KONSERVE VE ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇKİLER
-Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, su bidonu, su
pompası alım satımını, imalini, ithal ve ihracını yapmak. Bu amaçlarla ilgili olarak filtrasyon laboratuar ve
dolum tesisleri kurmak, işletmek,
-Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak.
-Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak veya
kurulu olan tesislere ortak olmak, ortak almak.
-Her türlü alkollü ve alkolsüz içecekler, gazlı gazsız meşrubatlar, meyve özleri ve konsantre ve pupleri, doğal
kaynak ve maden sularının imalatı, alım satımı, pazarlaması ve ihracatı.
-Her türlü şeker ve şekerli mamullerin, sakız, bisküvi ile çikolata ve çikolatalı mamullerin, gofret çeşitlerinin
imali, ithali ve ihracı.
-Her türlü dondurma, muhallebi, sütlaç,baklava, lokum, pekmez ve reçel çeşitleri, kestane şekeri gibi gıda
maddelerinin imalatı; bunların ham ve yardımcı maddelerinin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve
ihracatını yapmak.
-Şirket konuları ile ilgili konserve, ambalaj sanayi ve soğuk hava depoları kurmak, kiralamak ve işletmek. h.
Şirket yürürlükteki mevzuat esasları dahilinde tekel bayiliği yapar. Tekel ürünlerinin alımı, satımı, ithalat,
ihracat, pazarlama, toptan ve perakende ticaretini yapmak. i. Şirket, şans ve talih oyunlarının yürürlükteki ilgili
yasa dahilinde bayiliğini yapar. Bu oyunlarla ilgili işyerleri açar işletir.
-Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları ve konsantreleri) toptan ve
perakende alım satımı, paketleme ve pazarlaması ,ithalat ve ihracatını yapmak.
TARIM
-Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme,
alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak.
-Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak.
-Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı,
ithalat ve ihracatını yapmak.
-Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje
yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek.
-Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru,
sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti.
-Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü
alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını
yapmak.
-Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri
kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
-Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
-Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti
vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak.
-Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.
-Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları,
tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler
her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
TARIMSAL ANALİZ LABORATUARI
-Toprak, yaprak, su, gübre ve her türlü kimyasal analizleri yapmak sonuçlarını raporlamak, danışmanlık hizmeti
vermek ve bu amaçla laboratuvarları kurmak ve işletmek.
-Her türlü çevre ve gıda analizleri yapmak sonuçlandırmak,danışmanlık hizmeti vermek ve bu amaçla
laboratuvarlar kurmak işletmek.
-Konusu ile ilgili kalibrasyon laboratuvarları açmak ve işletmek.
-Her türlü kimyasal maddeler analiz ile ilgili maddeler, hormonlar tabi gübreler, organik gübreler,
çimlendiriciler, bitki köklendiricileri, tarımda kullanılan her türlü malzemeleri imal etmek, ithal etmek, ihraç
etmek, almak, satmak ve pazarlamasını yapmak.
-Şirket her türlü tarım ilaçları, kimyevi maddeler, gübreler, bitki gelişim düzenleyicileri, organik, inorganik ve
her türlü kimyasal maddeler imal etmek, ithal ve ihraç etmek veya başkaları tarafından imal veya ithal edilmiş
her türlü tarım ilaçları, kimyevi maddeler, gübreler, bitki gelişim düzenleyicileri, organik ve her türlü kimyasal
maddeleri satın alma, satmak ve pazarlamak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


TAŞIMACILIK
-Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon, kamyonet,
otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, deniz, kara,
hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek,
kiralamak, kiraya vermek.
-Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek
parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek
. -Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye
komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.
-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir.
-Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her
türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği
yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,
komisyonculuğunu yapabilir.
-Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.
-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.
- Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.
-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri
açmak.
-Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.
-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.
-Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye
komisyonculuğu yapmak.
-Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir.
-Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek.
-Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


TEKSTİL KONFEKSİYON
-Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı,
imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların
imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
-Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi
giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar
hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler,
fabrikalar kurmak, mağazalar açmak.
-Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk trikolarının imalatı, ithalatı ve
ihracatını yapmak.
-Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin
alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve
perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın, erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve
ithalatını yapmak.
-Her türlü erkek, kadın, çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı.
-Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.
-Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı,baskı etiket imalatı alım satımı
-Emniyet kemeri,paraşüt kolonu,tüfek kayışı,palaska ,bel kemerleri,çanta kolonları,kolon
kurdele,ekstrefor,şerit,sargı bezi,bel lastiği,tuhafiye lastik çeşitleri,ayakkabı şerit ve biyeleri,erkek ve çocuk
pantolon askıları ve her çeşit dar dokuma çeşitleri imalatı ,ihracatı ve ithalatını yapmak
-Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak, yaptırmak.
-Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları
ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
TELEKOMÜNİKASYON
-Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı,
dağıtımını yapmak.
-Her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve
aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını,
bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliğini yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


TEMİZLİK HİZMETLERİ
-Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve
tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp
toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak.
-Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak.
-Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların,
haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların,
makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
TEMİZLİK MADDELERİ
-Her türlü temizlik maddeleri ve malzemelerinin, sıvı, toz ve takı deterjan çeşitleri konsantre deterjan, sıvı
sabun, sabun, yumuşatıcı ve benzeri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların üretimi, toptan ve perakende
alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Şirket konusu ile ilgili her türlü hammadde, mamul, yarı mamul üretimi, toptan ve perakende alımı satımı,
dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
TİFTİK YAPAK KEÇİ KILI PAÇAVRA
-Her türlü erkek traş fırçaları imalatı, toptan ve perakende alım satımı ile ithalatı, ihracatını yapmak.
-Her türlü sentetik, nebati, hayvani kıllardan mamul yağlı boya, badana fırçası ile bu mamullerle ilgili ham ve
yardımcı malzemelerin alım satımı.
-Tiftik yapağı alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Her türlü peruk, saç, sakal ve bıyık imalatı, toptan ve perakende alım satımını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


TIBBİ ALETLER – MALZEMELER VE DİŞÇİLİK MALZEMESİ
-Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her
türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler,
radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak.
-Diş protez laboratuarı kurmak;her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez yapımı,
tamirini yapmak.
-Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve
bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak.
-Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek
çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve
ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


TOPRAK ÜRÜNLERİ, ÇİMENTO
-Taş kırma işleri ve taştan kum imal edilmesi. Bunlarla ilgili makine ve teçhizatın kurulması, satın alınması.
-Hazır beton ve elemanlarının imalatı, satışı, hazır beton taşıma, kurulan hazır beton santrallerini kiraya vermek
ve kiralamak.
-Her türlü beton boru, künk, konik, bordur taşı, baca halkası ve briket imalatı, bunların üretiminde kullanılan
yarı mamul, mamul maddelerin alım satımı, ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak
-Her türlü taş, kum, kireç, toprak, kil, mıcır ocakları açmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek.
-İnşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı,
imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Seramik ve porselen toprağının hammaddesini üretmek için ocaklar açmak ve tesisler kurarak bunları işletmek.
-Seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar,
klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin
imalatında kullanılacak her türlü hammaddenin üretimi.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ
-Trafik müşavirliği hizmetleri yapmak;her nevi nakil vasıtalarının alım, satım, devir, tescil, zayi, ruhsat
yenileme ve çıkarılması, plaka yenileme ve çıkarılması işlemlerini yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


TUHAFİYE
-Her türlü dantel, iplik çeşitleri, fisto, kurdele, lastik, tela, kasnak, şiş, tığ, kanaviçe, çıtçıt, makas, perde şerit,
larç çeşitleri, terzi taşı, mesura, cırt bant, sutaşı, vatka ve kol düğmesi ve düğme çeşitleri üretimi, toptan ve
perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Her türlü kemik, plastik ve metal fermuar ile fermuar yan malzemeleri üretimi, toptan ve perakende alımı
satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


TURİZM , SEYAHAT ACENTELİĞİ
-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya,
çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek
yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış
sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve
diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik
faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir
edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.
-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm
acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.
-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir,
devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve
dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından
düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu
taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir,
kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.
-Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu
ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.
- Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.
-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava,deniz,kara taşımacılığı ve
transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
-Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek.bu alanlarda etkinliklerde bulunmak.resim
heykel,seramik,fotoğraf,film,grafik,müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve
organizasyonlar düzenlemek.
-Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek,
programlar sunmak.
-Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve
kiralamasını yapmak.
-Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili
olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili
malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak.
-Her türlü doğa,su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin,
ihracatını ve ithalini yapmak.
-Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden
üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.
-Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım
satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak.
-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri
açmak.
-Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.
-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


TÜTÜN
-Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan izin almak kaydı ile; Sigara,
tütün ve sair tütün ürünlerinin üretimi, alımı, satımını yapmak.
-Tütün hazırlama bölümleride dahil olmak üzere her türlü tütünün ve tütün mamullerinin; sigara, sigara kağıdı,
sigara tüpü üretim tesislerinin kurulması.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


UNLU MAMULLER
-Fırın işletmek. Her türlü un ile undan mamul ekmek, tost ekmeği, hamburger ekmeği, sandöviç, pasta ve pasta
çeşitleri, galete, simit, poğaça, börek, tatlı tuzlu ve tuzsuz unlu gıda maddeleri yufka, kadayıf, makarna,
peksimet, francalı yöresel ekmek çeşitleri ve benzeri un ve unlu mamullerin üretimi, ambalajlanması,
depolanması, pazarlanması, toptan ve perakende satışı ile ithalatını ve ihracatını yapmak.
-Un ve undan mamul gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak her çeşit çörek otu, maya, susam, şeker, tuz
yağ, razmol, ekmek-katkı maddesi, nişasta gıda boyaları ile bu ürünlerin toptan ve perakende alım satımını
yapmak.
-Her çeşit tahıl ürünlerinin ( Buğday, arpa, çavdar, mısır, kepek, vs.) toptan ve perakende alım satımını,
ithalatını ve ihracatını yapmak. Un fabrikaları ve değirmenler kurmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


VETERİNERLİK
-Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapmak.
-Hayvan hastalıklarında kullanılan ilaç, aşı, serum ve biyolojik maddeleri alıp satmak, ithalatını ve ihracatını
yapmak.
-Veteriner hekimlikte kullanılan her türlü alet, edevat, tıbbi malzeme ile kimyasal maddelerin alım satımı,
ithalat ve ihracatını yapmak.
-Hayvan ıslahı amacıyla suni tohumlama yapılması ve bu amaçla kullanılan malzemelerin alım satımı, ithalat
ve ihracatını yapmak.
-Hayvan besiciliğinde kullanılan her türlü yem, mama ve pet malzemelerin alım satımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.
-Konusu ile ilgili sağlık ve teknik konularda danışmanlık yapmak.
-Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili
teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal
tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


YAPI DENETİM (Sadece bu sektörle iştigal edebilir.)
-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
Can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı
yapılması için proje ve yapı denetimi yapmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ve ilgili
yasaların amir hükümlerine aynen uyar.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


YAĞ, PEYNİR VE YOĞURT
-Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve
imalatını yapmak ve yaptırmak.
-Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.
-Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


YAPI DENETİM
-Can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı
yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili
yasanın amir hükümlerine aynen uyar
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


YAŞ MEYVE SEBZE
-Her türlü yaş sebze ve meyve alım satımı, pazarlaması, ithalat, ihraca yapmak.
-Bilumum yaş ve kuru sebzeler, meyveler ve narenciye ürünleri ekimi, dikimi, yetiştirilmesi, ambalajlanmasını
yapmak.
-Her türlü yaş meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai
ürün haline getirilmesi. Her türlü yaş meyve ve sebze komisyonculuğu yapar.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


YEMEK HİZMETLERİ, OTEL LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ
-Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve
dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek
üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.
-Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve
bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar.
-Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence
yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.
-Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


YENİLENEBİLİR ENERJİ
-Şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğerlerinden elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması,
işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin
müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili
mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.
-Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya
vermek.
-Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili
anlaşmalar yoluyla satmak.
-Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
-Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
-Her türlü yer altı ve yer üstü yenilebilir enerji kaynaklarını bulmak, araştırmak, bunların işletilmesini
sağlamak, üretimini yapmak, üretilen bu kaynakları satışa sunmak.
-Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve
orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz
halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak,
ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve
yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni
kurdurmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında aynı iş kolunda faaliyet gösteren şahıs, şirket, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar
kurmak ve bayi ağı oluşturmak. İhtiyacı olan tüketicilere yenilenebilir enerji sistemleri kurmak, kurdurmak,
montaj hizmetlerinde bulunmak, satış ve montaj sonrası servis hizmetlerinde bulunmak, devralmak, devretmek,
satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye almak, işletmeye aldırmak, işletmek, işlettirmek.
-Her türlü yenilenebilir enerji olan, güneş enerjisi, yenilenebilir hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji,
biyokütle-biyogaz, dalga enerjisi, hidrojen enerjisi, enerji ormancılığı ve çöpten, çamurdan elektrik enerjisi,
gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ve diğer yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji
kaynaklarını araştırma, inceleme, planlama ve uygulama projelerini yapmak ve yaptırmak.
-Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde
olan, erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın kuru kayalardan elde edilen su, buhar
ve gazları işlemek, tesisler kurmak ve pazarlamak amacıyla her türlü gerekli çalışmayı yapar.
-Jeotermal enerji, yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle deprem bölgelerinde) ısınıp
yeryüzüne çıkan ve elektrik üretimi de jeotermal buharın gücüyle yapılan, jeotermal enerji kaynaklarından
konut ısıtma ve elektrik üretimi gerçekleştirilmesine kadar her türlü çalışmaları yapar.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
-Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında
hizmet verir.
-Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiye’de çalışacak personel temini konusunda
işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir.
-İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI
a. Zeytin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. b. Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık ve balık
yağlarının toptan ve perakende ticaretini yapmak.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız
ZİRAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ


-Her nevi tarım ve iş makinelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı.
-Her nevi tarım ve iş makineleri, traktör, biçer döver ve ekipmanlarına ait mekanik, elektronik ve elektro
mekanik cinsten yedek parçaların imalatı, ithalatı, ihracatı.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız


ZÜCCACİYE
-Ev ürünleri, mutfak eşyaları, cam ve camdan mamul ev eşyaları züccaciye ürünleri, ev dekorasyon ürünleri,
kristal avize, aydınlatma malzemeleri alım satımı, ithal ve ihracı, bu ürünlerin pazarlanması.
-Her türlü züccaciye, çelik mutfak eşyası, şişe, cam ürünleri, porselen, emaye, plastikten mamul ürünler, mutfak
eşyaları alım satımı, ithalatı ve ihracatı.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi